Nar det gjelder utbetalingsforhold, dersom du legger en innsats pa en av de to fargene, betyr dette at spilleren vil motta en utbetaling pa 1: 1, mens en innsats pa en kolonne som er en vinnende vil bety at utbetalingen er 2: 1.

Gjor deg klar damer og herrer, da folgende er den store hemmeligheten til dette roulette systemet. Ved a satse pa den rode og den midterste kolonnen vil det bety at bankrollen din vil bli spredt over 18 forskjellige tall sammen med ytterligere 8 svarte firkanter.

Hva av innsatsen belopet? Selv om dette er etter spillernes skjonn, anbefaler designerne av dette systemet generelt at spilleren skal plassere en innsats pa rundt 3 chips pa rode, og 2 sjetonger et sted i kolonnen i midten.

Pa den maten, i tilfelle at nummeret som er den vinnende som skjer pa den rode siden i stedet for kolonnen i midten, betyr dette at spilleren vil tjene en samlet nettoresultat pa en enkeltbrikke. Arsaken til dette skyldes at innsatsen plassert av spilleren pa det rode nummeret vil gi dem en fortjeneste pa 3 chips, men de vil lide et tap pa to chips fordi de gjettet feil med hensyn til innsatsen sikret pa kolonnen.

Hvis det er et svart nummer i midtkolonnen som klarer a netto en seier, vil spilleren klare a vinne 4 chips fordi de har lagt en innsats i hoyre kolonne som igjen vil gi dem en enkeltbrikke og arsaken til dette er fordi de har hatt et tap pa tre chips som var tapt pa den rode innsatsen som var feil.

Det sier seg selv at hvis nummeret som vinner skjer for a v re et rodt nummer et sted i 2. kolonne, vil spilleren ha sikret seg en seier pa 7 chips.

Som det klart kan sees, er 3 Plus 2 Roulette System et system for innsats i roulette som vil gi langsiktige resultater og vil derfor kreve en grad av engasjement og talmodighet for at den til slutt skal b re frukt.

For a oke sjansene for at du faktisk sikrer en seier, anbefales det sterkt at du tar deg tid til a faktisk benytte deg av free play European Roulette.

Nar du foler deg som om du har klart a l re systemet, bor du prove lykken med Virgin Casino 150 tilmeldingsbonus. Spillere fra andre land skal dra nytte av 7Red Casino $ 100 bonusen.

roulette systemsYou kan folge eventuelle svar pa denne oppforingen gjennom RSS 2.0 feed. Bade kommentarer og pings er for oyeblikket stengt.