Fa via App Store Les dette innlegget i var app!

Kan ikke endre versjonen av prosjektets fasett Dynamic Web Module til 3.0?

Jeg bruker maven til a lage en dynamisk webapp i Eclipse. Jeg har lagt til noen mapper som src / test / java og src / test / resources. Ogsa jeg endret biblioteket i Java Build Path for a skaffe JavaSE-1.7. Det er alt greit opp til her.

Da jeg provde a endre Projects Facet Dynamic Web Module, gikk noe feil. Jeg hadde endret Java til 1.7 pa samme sted. Og det forteller meg, kan ikke endre versjonen av prosjektets fasett Dynamic Web Module til 3.0.

Jeg har forandret alt som ville pavirke endringen jeg tror.

27 svar.

Jeg oppdaterte web.xml.

og sa bare Maven -> Update Project.

En annen mate er a redigere prosjektets fasetkonfigurasjonsfil selv: org.eclipse.wst.common.project.facet.core.xml.

Endre den dynamiske webmodulversjonen i denne linjen til 3.0 – & lt; installed facet = «jst.web» version = «2.5» / & gt;

Hoyreklikk pa prosjektet (i Project Explorer-panelet). Velg Maven »Update Project (eller trykk Alt + F5)

Du finner denne filen i .settings-katalogen i Eclipse-prosjektet.

Jeg tror jeg hadde det samme problemet som deg. min web.xml hadde versjon 2.5 mens prosjektet hadde (hoyreklikk pa Project-> Properties-> Progect Facets->) Dynamic Web Module 2.3. Selv om jeg provde a endre versjonen fra 2,3 til 2,5 ECLIPSE, tillot det ikke det. Losning: Jeg fjernet merket under overskriften Dynamic Web Module, jeg lagret og jeg hadde oppdateringsprosjekt. Automatisk gjenoppvakning kommer inn i boksen med riktig versjon. Jeg bruker Eclipse Kepler.

Haper det er nyttig.

se pa Jonathan’s kommentarer like nedenfor, veldig nyttig.

Jeg hadde det samme problemet, og jeg provde a fjerne prosjektet og legge det til igjen. Hva gjorde kunsten a fjerne .settings-katalogen.

og importer igjen maven prosjektet.

Hva virket for meg:

I POM – du ma sette kompilatorplugin til versjon 1.8 (eller 1.7) i & lt build> gt; seksjon:

Sorg for at endring Java Bygg viser 1.8. Hvis det ikke gjor det – klikk pa EDIT og velg hva det skal v re.

Endre web.xml sa 3.0 er referert i versjon og i lenken.

Pa dette stadiet kunne jeg fortsatt ikke endre Dynamic Web Module;

I stedet for a endre det:

a) Fjern merket for den dynamiske webmodulen.

c) sjekk det igjen. Ny versjon 3.0 skal settes. **

Etter a ha sokt og sjekket det igjen:

Haper dette hjelper.

Klikk pa prosjektmappen din. Ga til Vindu> Vis visning> Navigator Ga til Navigator og utvid mappen .settings.

Apne org.eclipse.wst.common.project.facet.core.xml filen.

Endre versjonen som denne & lt; installert facet = «jst.web» version = «3.1» / & gt;

Bare dette virket for meg.

Hoyreklikk pa prosjektet & rarr; Egenskaper ; i Project Facets, avmarker Dynamic Web Module (versjonen skal v re 3.1) og deselect JavaServer Faces (versjon er 2.2).

Fjern deretter prefikset for param-navn og lignende.

du apner navigatorvisningen og folgende trinn.

(Vindu> Vis visning> Annet> Generelt) og finn at det er en .settings-mappe under prosjektet ditt, utvid det og apne filen «org.eclipse.wst.common.project.facet.core.xml», gjor under endringer og lagre filen. Endre den dynamiske webmodulversjonen i denne linjen til 2,5 – Endre Java-versjonen i denne linjen til 1,5 eller hoyere -.

Apne web.xml fra prosjektstruktur http://java.sun.com/xml/ns/javaee/web-app_3_0.xsd «version =» 3.0 «> Servlet 3.0 Web Application.

og oppdater web.xml-filen for eksempel endre versjon = «2.5»

Endre ogsa filen org.eclipse.wst.common.project.facet.core.xml fra prosjektet .settingsfil Folg trinnene 1. Vindu> Vis visning> Annet> Generelt> Navigator.

Det finnes en .settings-mappe under prosjektkatalogen.

Endre den dynamiske webmodulversjonen i denne linjen til 2,5 4.Vend Java-versjonen i denne linjen til 1,5 eller hoyere.

Oppdater na prosjektet ditt og sett inn for a kjore pa serveren din.

Losningen er produsert med bildeillustrasjoner.

De beste og enkle trinnene lost dette problemet for meg er 1) Egenskaper -> Prosjektfasetter -> Avmarker / fjern merket i avkrysningsruten for Dynamic Web Module -> Apply 2) Endre til onsket versjon Bruk 3) Merk av for Dynamisk webmodul .. – Na er du ferdig –

Deres er en mate a lose dette problemet pa (sjekk det ut, haper det vil hjelpe deg med a lose problemet)

Kan ikke endre versjon av prosjektets faset dynamisk webmodul 2,3 til 3,0.

Ga til prosjektstedet ditt (for eksempel-D: / maven / todo) ga til .setting mappe sjekk for denne filen: org.eclipse.wst.common.project.facet.core.xml apne filen og endre «jst.web «eiendom fra 2,3 til 3,0, og lagre Hoyreklikk pa prosjektet oppdatere prosjektet og oppdatere maven Done.

I mitt tilfelle ble web.xml referert av en dtd. Etter at jeg endret dette til xsd-referanse som den som ble lagt opp av Sydney, virket det.

Web.xml-tricket fungerer fordi du na uttrykkelig forteller WTP at du bruker den spesifikke servletversjonen, uansett hva beholderen stotter.

I mitt tilfelle bruker jeg annotasjonskonfigurasjonen i et Maven-prosjekt og jeg har ikke en web.xml-fil. Det viser seg at i frav r av en web.xml, ser WTP pa din Maven-avhengighet for a avgjore hvilken Servlet-versjon som skal brukes. I mitt tilfelle hadde jeg definert folgende:

Endring av det til 6,0 lost problemet, og det bruker na Servlet 3.0 i stedet for 3.1, som er standard for JavaEE 7. Siden jeg matte ga fra Tomcat 8 til Tomcat 7, stotter Tomcat 7 bare JavaEE 6 Webprofilen. Na fungerer det fantastisk.

Jeg hadde det samme problemet ved a slette mappen .settings lost problemet.

Min losning pa problemet som ikke tillot meg a endre versjonen av prosjektets fasett Dynamic Web Module i Eclipse (Mars) var:

Deaktiver Maven Nature Kontroller at web.xml navnerom peker mot riktig versjon Gjenta Maven Nature Maven »Oppdater prosjekt (eller trykk Alt + F5)

Hvis svar fra Sydney fortsatt ikke hjelper sa prov det nedenfor. Etter a ha fulgt Sydney svar, ga til Egenskaper> Prosjekter Facetter avmarker Dynamic Web Module og endre deretter versjonen for a matche web.config og velg deretter igjen. Pafor> Lagre deretter Maven Update.

Jeg provde mange av svarene her, men ingen av dem jobbet for meg. Sa fant jeg en artikkel om problemet mitt her. Jeg tenkte pa a dele den her ogsa.

Nedenfor er trinnene tatt i korthet.

Sett Compiler compliance niva. Oppdater prosjektfacet Oppdater installert JRE fra preferanser Legge til konfigurasjon i pom.xml for a bruke java 1.7 og til slutt oppdatere prosjekt fra Maven.

For et maven eclipse web prosjekt, ma endring av dynamisk webmodul versjon kontrollere tre steder. Hvis man bruker formorkelse, og etter at du har sjekket folgende: 1) web.xml.

3) Eclipse Build-banen og kompilatorversjonen er 1,7.

du har fortsatt en feilmarkor ved maven:

Deretter kan du: fjerne merket for den dynamiske webmodulen, og kontroller den. Jeg tror det er fordi .settings of eclipse-filen er skadet pa en eller annen mate. Om det andre tipset tomcat hvilken versjon er et godt notat.

A gjore maven oppdatering eller reimporting prosjektet hjalp ikke. @ Sydney svar er riktig; i tillegg ma jeg gjenskape prosjektet i forskjellige arbeidsomrader som sagt i JavaServer Faces 2.2 krever Dynamic Web Module 2.5 eller nyere.

Jeg hadde det samme problemet, redigering av web.xml samt endring av fil i .settings-mappen alene hjalp ikke. Min losning var a direkte poeng maven compiler plugin for a bruke den onskede java versjonen ved a redigere pom.xml:

Kjor na Maven-> Update prosjekt og deretter kan du endre servlets versjon i egenskaper-> prosjektfasetter-> Dynamisk webmodulversjon eller, som skrevet tidligere, ved a redigere org.eclipse.wst.common.project.facet.core manuelt. xml i .settings mappe av prosjektet ditt.

Apne filen org.eclipse.wst.common.project.facet.core.xml og endre jst.web-versjonen til 3.0. Oppdater ogsa web.xml til versjon 3.0. Lagre og oppdater prosjektet. Haper dette hjelper. Jeg bruker Eclipse Juno.

Dette er en variasjon pa pagurix svar, men ved hjelp av Eclipse Mars.

Endre web.xml-filen til web.bak.

Ignorer feilene, vi vil regenerere den neste.

Ga inn i prosjektegenskaper -> prosjektfasetter og sett Dynamisk Webmodul-versjonen til det du trenger. Eclipse lar deg na lagre.

Hoyreklikk pa prosjektet. Velg Java EE Tools -> Generer Deployment Descriptor Stub.

Dette skaper en ny web.xml med den nodvendige versjonen.

Apne den nye web.xml og kopier over XML-overskriften og hele apningen til web-appen til den opprinnelige web.bak, slett den nye web.xml og gi nytt navn til web.bak tilbake til web.xml.

Mine var Webmodul 3.0 i web.xml, men i egenskaper> Dynamic Web Module Det var pa 3.1.

Jeg endret web.xml til dette:

Etter denne endringen gjor du: Hoyreklikk pa prosjektet & gt; Maven & gt; Update Project.

Dette problemet med versjon hoyreklikk pa prosjektet-> egenskaper-> Prosjektfasetter-> hoyreklikk pa Dynamisk Webmodul-> opplas det-> fjern markering-> velg 2,5 versjon-> Bruk-> Oppdater maven.

Jeg loste problemet ved a endre web.xml med riktig versjon, xsd steder og modifisere org.eclipse.wst.common.project.facet.core.xml med riktig versjon og gjor maven oppdatering.

oppdatering maven jobbet for meg.

velg prosjekt og trykk ALT + F5 og velg prosjekt klikk OK.