Mangrover har en av de mest unike reproduktive strategiene i planteverdenen. Som de fleste pattedyr er mangrover viviparous (frembringende levende ung), i stedet for a produsere sovende hvilende fro som de fleste blomstrende planter. Mangrover sprer propagler via vann med varierende grader av vivipary eller embryonisk utvikling mens propagelen er festet til foreldretreet.

De rode mangroveblomstene mesteparten av sommermanedene. De lange sigarformede propaglene er ofte funnet a hengende pa treet hele aret. Den svarte mangroven blomstrer hele sommeren med lima-bonneformede propagler produsert i lopet av sensommeren og tidlig host. De hvite mangroveblomstene til midten av sensommeren med sma gronne ertformede propagler produserte en maned senere.

Nar propagulen faller fra foreldretreet, er det en obligatorisk spredningstid som hver art & # 146; propagulat ma forbli i vannet. I denne perioden fortsetter embryonal utvikling. For den rode mangroven er denne spredningsperioden den lengste pa 40 dager. Den svarte mangroveens propagulat ma ga i minst 14 dager. Den hvite mangrovens spredningstid er den korteste etter 5 dager, som ogsa inkluderer spiring.

Hvis propagul rstrenger i en & # 147; gunstig & # 148; omrade, det er en obligatorisk strandsperiode for prim rrottene og cotyledons (prim re blader) dukker opp. Den rode mangroven har den lengste obligatoriske strengen pa 15 dager. Propagulen kan imidlertid ligge horisontalt pa sedimentet eller vertikalt sta opp & # 148; og kan v re dekket av vann i lopet av denne tiden.