Endre font storrelse.

Endre skjerm.

Fluid Wide Narrow Default.

Endre layouter.

Standard venstre venstre hoyre hoyre venstre hoyre hoyre hovedrundet hoved venstre-hoyre-rounded handholdt iPhone.

Endre meny stiler.

Split Meny Dropline Meny CSS Meny Mega Meny.

Vil du gi din bedrift en egen stil, vil du ha en unik nettside eller vil du bare starte med eget logo for din sak. Ta en titt pa hjemmesiden til Meetchum, en nyskapende bedrift som alle dine grafiske og medieverk vil rope til.

De Nederlandsk informasjon nettsted for alt om sosiale nettverk. Du finner dem alle tilbake under en tak. Du kan ogsa fa de siste nyhetene og trender over sosiale medier. Bare og bare pa www.my-friends.be »

Uw Wereldjob.

Alltid dromt om en topp jobb i utlandet. Se sa raskt pa www.uw-wereldjob.be. Den siden motte enormt mye informasjon og et spesielt stort utvalg av topp-stillinger.

Din reklame her?

Din reklame i denne balk fra Uw-Vakman? Kontakt oss via [email protected] med din ide, forslag og vi leverer deg mulighetene. Var hjemmeside trekker daglig 100-og besokende pa jakt etter informasjon om bygging og ombygging. www.uw-vakman.be.

Basis Elektricitet.

Hva er de grunnleggende begreper i Elektricitet.

STROOMSTERKTE.

De spanning kan sammenlignes med vanntrykk. Ved en hoyere trykk kan i lopet av en like tidsperiode bli mer vann til bestemmelsesstedet. Ved en hoyere spanning kan flere elektrisitet transporteres. De spanning blir uttrykt i volt (V).

For a transportere elektrisitet, brukes materialer med lav resistanse (for eksempel kobber). Den ledningsevne av en ledning avhenger av lengden, tykkelsen og materialets natur. Han blir uttrykt i ohm.

Elektricitet blir omgjort til varme, lys av bevegelse. Toch gir ikke hver lampe like mye lys og har ikke hver motor samme styrke. Derfor er det pa hver elektrisk apparat en kjennetegn, der det blir mulig. De eenheid van vermogen er watt (W).

Den bruk kan du avlede av det potensialet. Du trenger bare a teste (i watt kilowatt) for a fullfore med den virkelige tiden for tilkobling. Den forbruksverdi er kilowattuur (kWh), av m.a.w. det forbruk av 1 kilowatt = 1000 watt i lopet av en time. Sa vil en stralekilde av 1500W, som blinker en time uten at termostaten slas, 1500 wattuur pa 1,5 kilowatt (kWh) forbruk. En spaarlampe pa 17 W ma ha omtrent 59 timer branden om 1 kWh a bruke. Den forbruk blir registrert av elektrisitetsmaleren.

NIEUWBOUW EN EXTENDING.

Jording (jordelektrode) forer til feilstrommen, hvis en person har en feil enhet. Derfor ma det legges et fundament av minst 35 mm i de grunnveggene fra de ytre veggene (min. Dybde 60 cm).

AARDINGSONDERBREKER.

The ends of the copper loop are connected to a connection terminal. Verdien av jordingen ma v re mindre enn 100 ohm. Zoniet ma tilveiebringes ledende stenger i jorden. En jordingsonderbreker (obligatorisk!) Gjor det mulig a male jordens motstand.

VERBOUWING.

Bij verbouwingen volstaat het koperen of gegalvaniseerde aardstaven in de grond te slaan. Pa den maten kan du na en spreidingsstandstand fra max. 100 ohm. Forbindelsen mellom jordstaven og jordbryteren skjer ved en isolert koperen (gul-gronn) leder pa minst 16mm .

EQUIPOTENTIALE VERBINDINGEN.

Selv en tilstrekkelig jording kan ikke forhindre at strom kommer pa ledende deler som ikke er til den elektriske installasjonen: stotte- og betongjern, alu ramen, stallister. Derfor gjor menn de hoveddepotensielle forbindelsen. Dette inneb rer at alle genkjopelige ledende deler av konstruksjonen og alle ledninger av gass, vann og sentralvarme er forbundet med jorden. I tillegg er det flere ekvipotensielle forbindelser i blant annet badet (se det aktuelle kapitlet).

Binneninstallatie.

HUISAANSLUITKAST.

Den elektrisitetsnettet kommer inn i huset ved hjelp av en matskabel som gar til sgn. husaansluitkast gar. Her er den hovedsikringen pafort. Met de hovedschakelaar kan je hier de hele installatie spanningsloos maken. De husaansluitkast er forbeholdt samfunnet.

VERDEELKAST.

Dette er det sentrale punktet hvorfra alle stromkringer gar ut og pa hvilke ulike sikringer blir samlet. Utvidelser av endringer til denne delen av installasjonen ma kun utfores av en godkjent installator. Det eksisterer imidlertid ogsa forhandsdefinerte distribusjonskasser.

Det elektrisitetsnet av ditt bolig blir i grupper underverdeeld. I tilfelle av feil er det vanligvis bare en del av huset uten strom. Storingen stammer hovedsakelig pa dor overbelastning av nettet av dorkortsluiting. Van overbelastning skjer nar det blir for mye strom bedt om. Kortsluiting faller for ved en forbindelse mellom til- og utlop, hvis det ikke er noe motstand, vil spenningen av strommen bli redusert. Noter hvilke stopkontakter, lyspunkter, etc. til hvilken gruppe tilhorer (dor hver gang 1 gruppe uten strom a sette, kan du se dette).

Binneninstallatie.

VERLICHTING.

Den mengde strom som kan gjennomfores, er avhengig av diameteren av ledningen. For de lys vil ledninger med en diameter pa 1,5 mm v re tilstrekkelig. Forzie i hvert rom minst 1 lyspunkt. I kjokkenet gir du en ekstra belysning over arbeidsbladet.

STOPCONTACTEN.

Stopcontacten blir tilrettelagt pa alle omrader av huset, slik at du overalt kan tale med dine husholdningsapparater. Per strombane ma deres antall begrenses til atte. Du bruker en leder med en diameter pa 2,5 mm . Sett ikke lyspunkter og stikkontakter pa samme strombane.

ZWARE TOESTELLEN.

Til kjoleskap og fryser blir separate strombaner lagt (2,5 mm ) med en stikkontakt. Slik unngar du at en feil i et annet apparat ville deaktivere fryseren. Vaskemaskinen for vaskemaskinen tar deg ledere av 4 mm og til og med 6 mm for en elektrisk stekeovn.

Zekeringen.

BEREKENING.

Den spenning av elektrisk strom for husholdningsbruk er konstant: 220 V. Spenningen er derfor en stor gitt mens det evne som det blir bedt om, kan sterkt veksles. En lampe krever bare 60W mens en vaskemaskin ofte overstiger 2000W. Den evne som maksimalt kan leveres via en gruppe med sikring, er 2200W (= 10 x 220) for 10A, osv. Grupper som dor relativt lite, kommer derfor med en.

sikring fra 10A, mens flere kapasitetsbehov trenger en sv rere sikring.

CALIBREERELEMENTEN.

De sikringer av automater ma ikke omveksles. Dette skjer ved hjelp av kalibreringselementer av dormoduler som dannes direkte pa skinnene i de fordelingskasser som er montert. Hvis du ikke har en overbelastning av ledningen uten at sikringen gar,

SMELTPATROON.

Nar det gjelder en smeltepatron maksimal stromstyrke – ogsa her blir dette angitt av en annen farve – er oppnadd, smelte de sikringen hvor de skal byttes ut. De gamle monstrene fra 6A, 10A og 15A erstatter deg best alltid med nyhetene 6A, 10A og 16A.

ZEKERINGSAUTOMAAT.

Pa den sikringsautomat er en knapp som i «ut» -standen springer da overbelastning av kortsluiting er det. Ved a trykke pa knappen, blir stromtilforselen gjenopprettet. Gjenopprett forst det euvel av koble det storende apparatet ut.

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR.

Denne bryteren kan ogsa monteres i verdelkastet, og kobler ved en lekstrom pa over 300 mA umiddelbart fra stromtilforselen til hele anlegget. Pa toppen av denne generelle sikkerheten kan du legge til flere differensialbrytere pa 30 mA, for eksempel. de bad.

FASE-EN NULDRAAD.

For a fa stromkretsen, ma du ha 2 ledninger: de fasedraad (aanvoer) og de nuldraad (avvoer). Tussen begge tradene hersker en spenningsforskjell. Nar de to tradene er sammenkoblet (f.eks. Nar du trykker pa en lysbryter), begynner strommen a stromme.

AARDLEIDING.

Dette er en viktig sikkerhetsforsyning, fordi strommen ved fysisk kontakt i det tilfellet, nemlig via denne jordadraad til jordelektroden, blir bortfort. Nar du gar ut av en kombinasjon av vann-elektrisitet til n re situasjoner, ma du koble til tilkoblingspunktene.

SCHAKELDRAAD.

De fasedraad finner du tilbake i 2 farger: brun og svart. Den svart blir ogsa kobletrad, fordi han ofte utgjor den forlengelse fra fasedraadet, fra de bryteren til lampen.

KLEURCODERING.

Fordi sikkerhet topprioritet er ved arbeidet med elektrisitet, har man en generell gyldig farvekode for de wiring designet. Dette ble endret i 1970, slik at du bade har koden for 1970 og denne siden 1970 ma kjenne. Her finner du en oversikt. Nar du bruker elektriske ledninger, hold deg sa velkommen til denne funksjonskoden. Sa vil du ved lette punkter avbryte fasedraadet med en bryter og la nuldraadet til lampen ga gjennom. Legt du de wiring omvendt, sa ville de fitting av lampen alltid under strom forbli sta!

INSTALLATIEBUIS.

De wiring av verdeelkastet til endepunktene gjor at du ikke er apen i eller pa veggen. De tradene samles i plastror, enten i hard PVC-ror, eller i smale riper. Dorapner kan brukes til 5 traddorer slik at de trekkes ut (3 av 2,5 mm og 2 av 1,5 mm ).

Du kan boye med en buigveer, men det er mer praktisk a bruke de dertil boyde tilbehoret. Disse blir knyttet til de stykker rettede ror ved a legge inn sistnevnte. Om na de installatiedraden dorene skal trekke, over en lengre lengde, bruker du en buigveer.

En installasjonsrad blir 10 cm blank stript og pa veiret festet. De andre tradene (4 cm blank) festes pa den forste traden. Arbeid med 2 personer: den ene skifter traden, mens de andre trekker seg i traden. Trek alltid videre dor som nodvendig. Ta +/- 10 cm som reserve.

AFTAKKINGEN EN VERDEELDOZEN.

Tak av via verdeeldozen (inbygning av konstruksjon; spatwaterdicht i badkamers), mott pa de kantene konsentriske doppene i varierende diametre. Disse tilsvarer PVC-rordiametrene. Snijd de dop sa langt som mulig. De distribuerte inneholder platene eller lasdoppene hvorved tradene forbindes.

Vastzetten van wiring.

Om estetiske grunner blir installasjonsror og distribueres stort sett generelt i vegger, gulvfliser og kabler innarbeidet (i utkledning av slisser). De blir sa fastgjort ved a fylle traden med spesie (la det ikke v re sement i rorene som kommer).

TILBEVOLEN TRAJECTEN.

Nar ledninger i en vegg er forsinket, er det etter avwerking ikke mulig a se hvor ledningene ble lagt. Hvis du vil bore i veggen, kan dette fare opplever. Folg derfor de generelle anbefalte rutene (se tegning), eller lag et bilde av bildet.

Buizen op wanden legger deg med boyler store, om 30 cm ved horisontale ror, om 45 cm ved vertikal (disse boyer mindre dor). Nar du bruker et hjelpestykke, ma du pa begge sider av det pa maks. 10 cm avstandsboyler monteres. Dette gjelder ogsa for lasdoser, brytere og stikkontakter.

SOEPELE KABELS.

Ved siden av de installerte dorene i en hard ror blir stoppet, finnes det ogsa smarte elektriske ledninger som de forskjellige tradene i en myk omhylning omfatter: VVB, VTLB, VTMB. Slike kabler er bade for innbygging og oppbygning egnet. De er ideelle ved forhandsvegger. Folg de trajectene.

Det finnes ogsa kant-og-klare plastplinter hvor tradene kan legges og hvor stikkontakter og brytere kan festes. De plint blir klistret eller skrudd pa veggen, og alle deler kan legges uten mye trobbel. En estetisk fin oppbyggingslosning.

Draad snijden og strippen.

For du kan strippe, ma du forst oppna den soppede yttermantelen rundt ledene. Ved en tvillingnoer snijter du forst de to aders los van elkaar. Bruk den spesielle elektrisiens av den kjente kutteren.

DRAADSTRIPTANG.

En tradstrip har en bek med en skarpt V-formet utsparing med hvilken isolasjonsmantelen av en leder blir gjennomskaret, og en innstillingsskrue som du innstiller etter diameteren av koperader. Hvis du setter den i klemmen blir isolasjonen gjennomskaret, uten at skinnen blir skadet.

Eens de isolatie doorgesneden er, kan du de isolatiemantel netjes van het koper schuiven. De aders ma ikke overstige 1 cm. Med de automatiske tradstripene utgjor dette ikke noe problem. Dor er allerede innstilt pa denne lengden og strikker av ledningen feilaktig.

Vri de koperdradene fra hjernen fast i hverandre, slik at de lett kan komme i kontaktene, uten at det trakker seg. Noen ganger kan det v re greit a se om endene av lederne er i overkant med en langbektang, for de kommer i kontaktene.

En leder der isolasjonsmantelen er skadet, er farlig. Ta med en ny ledning i PVC-rorene. Ogsa ved soepele kabels kan det oppsta at isolasjonen ikke lenger er optimal. I dette tilfellet kan du bruke spesielle klebeband som kan isolere elektrisk ledning.

Stopcontacten.

Opbouw / INBOUW.

De wiring gar via de distribuerte til koblerne enerzijds og stikkontaktene pa den annen side. The opbouwstopcontact is applied to the wall; det inbouwstoppkontakt i veggen. En monteringsstopkontakt er montert pa en monteringsdor som skal monteres i veggen (hakwerk)

AANSLUITING.

Du inkluderer naturligvis den gronn-gul jordgeleider pa kontakten merket med den typiske horisontale streepjescode. De fasedraad kommer til ‘P’-kontakt, de nuldraad til den andre kontakten.

BEVESTIGING.

Uiterst koblinger og ytterst til hoyre for metallplaten fra stikkontakten, sett 2 klemmer som festes helt i innbyggingsdokkene: Eventuelt forst de skruer noe losdraaien, det hele i boksen stikker og deretter skruene godt festet. Deran bekrefter du det avdekplaatje.

KINDERVEILIGE STOPCONTACTEN.

Barn pleier a v re i stikkontakter. Therefore, choose child-resistant models. Her er de hullene lukket gjennom en plastplate, med en verend mekanisme som kan dreie en halv slag, eller dor klemmer seg forst nar 2 pinner blir inntrykket, dorapning.

Ved nybygning kan du avta via distribueres. Ved eldre bygninger vil det v re vanskelig a finne innbyggede modeller. Hvis du vil sette en ekstra stikkontakt, kan du avta fra en eksisterende stikkontakt, hvis du har ledningen maks. 8 stopcontacten vil telle i de trad 2,5 mm dik er.

Schakelaars.

ENKELPOLIGE SCHAKELAAR.

Denne har 2 kontaktpunkter, som deaktiverer eller ikke blir koblet til. De fasedraad kommer pa kontaktpunktet med P (eller en rod stip). De nuldraad loper uforstyrret doren til lampen. Forbindelsen mellom det andre kontaktpunktet og lampen skjer med svart koblingsrad.

TWEEPOLIGE SCHAKELAAR.

Ved en topolig bryter blir ikke bare den fasedraad avbrutt, men ogsa den nuldraad. Det gjor det ikke toe hvor den bla og den brune trad kommer. Det er 4 kontaktpunkter (hvorav 2 med en P). La det v re at koblingsradet gar fra den kontakten der fasedraadet kommer.

SERIESCHAKELAAR.

Dette er en bryter med 2 knapper som gjor at du kan sla av og pa 2 lamper uavhengig av hverandre. De fasedraad blir koblet til P-kontaktpunktet, som er knyttet til kontaktpunktet til den andre kobleren. De nuldraad far 2 uttak som dor til lampene gar. Du har 2 schakeldrader.

WISSELSCHAKELAAR.

Her gar det om a betjene en lampe via disse 2 brytere, f.eks. beneden og bovenaan de trap. De schakelaars har 4 kontaktpunkter hvor stadig 1 kant er forbudt. De identiske kontaktpunkter av begge koblerne blir sammenkoblet (med svart koblingsrad).

Montasje av en lampe.

For a fikse en taklampe, trenger du en sakalt ophangplaatje (liten plastplate med 3 hull). Haal het snoer van de lampe door de afdekap en vervolgens door 2 gaatjes van het ophangplaatje.

VERBINDING.

Forbind de takstradene med lampens snor ved hjelp av en kroonsteentje (‘suiker’). Her er forbindelsene isolert. Met en skrue blokkerer du tradene. Skyv til plassering av dekselet over forbindelsen.

WAND- OF PLAFONDLAMP.

Vegg- eller taklampen kan bekreftes direkte etter at du forst har fatt de elektriske leddene til a apne den dorapnede apningen. Skru pa de tradene pa lampeinnretningen, stort sett med de tilstrekkelige skruene.

Ogsa ved TL-lamper har du traden dorapnet slik. Schroef de bevestigingsplaat op het plafond. Forbind de respektive tradene pa den ‘suikertje’ av TL-armaturen: bruin pa faze, bla pa null, gronn / gul pa jordingen. Deretter kan du sette lampen og dekselet pa plass.

Transformator.

I hjemmet blir han vanligvis brukt til a spenningen pa 220V for a sette i en lav spanning (12V), for blant annet de doorbel, dooronlucker, parlofoon og halogenbelysning.

EQUIPOTENTIAALVERBINDING.

Metalldeler som bad, dusjkabinett, vannledninger, radiator, metaldorlister og vannvarmer blir sammen og jordbundne. Dette kalles en ekstra equipotential forbindelse.

DIFFERENTIEELSCHAKELAAR.

For vate lokaler er en annen differensialbryter med en sensitivitet pa hoyest 30mA obligatorisk. Ogsa vaskemaskin, linnendroger og vaskemaskin ma motes med samme kontakt sikret. Ga regelmessig etter at skiften fungerer godt. Trykk pa testknappen i og sett pa nytt.

Den badstue blir spaltet i forskjellige soner eller «volumer» rundt badkuppen: det volum-omhulsel, det beskyttelsesvolume og gjenstaende rom. I de to forste rommene kan du ikke fa strom, med mindre det er pa 12 volt.

I volumet av det darlige, til en hoyde pa 2,25 m (volum 1 av volum-omhulsel) ma det ikke v re noen lyspunkt eller stikkontakt montert. Uitzonderingen pa dette er en fast opprettet vannvarmer og enheter pa lav spenning.

VOLUMER 2 NO 3.

I sone 2 av zgn. beskyttingsvolume van 60 cm rond het bad zijn ook lichtarmaturen die mechanisch beschermd zijn, toegelaten. I resten av badet er fastmonterte apparater, brytere og kontaktdon tillatt, hvis de er beskyttet mot vertikale invallende draper.

Veiligheidstips.

STROOM AFLEGGEN.

Ogsa selv om du bare har elektrisitet til a ga, og vet noyaktig hva du ma gjore, legg alltid den strommen av, minst av strommen du jobber med, og desnoods de hovedschakelaar.

GEREEDSCHAP.

Elektrisitet er hovedsakelig et sporsmal om ledelse. For a begrense denne risikoen eksisterer det handredskap med et isolert grep. Bruk sa sikkert ikke verktoy med et metallgrep som ikke er isolert. Bruk kun elektriske apparater som er dobbelt isolert.

ZEKERINGEN.

Hvis en smeltsikring er smeltet, prov da ikke med koperdraadjes eller lignende de sikringen a gjenopprette. Kast dem pa omvendt vis og erstatt dem gjennom nye.

VERBINDINGEN.

Forbind aldri to tradene med hverandre uten a bruke en suikertje eller forbindelsesplate. Zoniet gar i fare for rask skade, darlig isolasjon og feilstrom.